Sicardia psammodiformis Reitter, 1896
APHODIIDAE, PSAMMODIINAE 
Sicardia psammodiformis

Size: 2.6-3 mm.
Distribution:
Tunisia, Libya.
Tripolitania.

Tripoli 06/08/2008, PW Leg.

JCR 18/10/2009

PreviousTo listNext